רוגע ליוגה

8 Videos

תרגול להירדמות

מטרת תרגול היוגה המופיע כאן הוא לעזור בהירדמות. קשיים בהירדמות נובעים בדרך כלל מלחצים נפשיים, מחשבות טורדניות, עירנות יתר ואורח חיים שאינו מתוזמן עם מחזורי הלילה והיום. מומלץ לעקוב אחר הוראות ההירדמות המופיעות כאן. התרגול המופיע כאן הוא מיומנות שנרכשת כלומר ניתן לבצע אותה בצעמך ללא עזר. במידה והיא לא מועילה בערב הראשון ניתן לחזור […]

Tibetan Healing Sounds #2 – 11 Hours – Tibetan bowls for meditation, healing -Full Album Version-

Download MP3's, WAV and Videos: https://gum.co/tibet_healing Download Nature Series: https://gum.co/NatureGold *Dark Screen Version: https://youtu.be/2X7mLIbuEeA11 hour versions in series: Waves 11 hrs: https://www.youtube.com/watch?v=f77SKdyn-1Y Gentle Stream 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=gmar4gh5nIw Birdsong 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=eMWeQWGla0Y Thunderstorm 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=el93AooFrgg Rain Forest 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=-IAfg_Iy7n8 Tibetan Healing Sounds 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=Q5dU6serXkg Night Time sounds 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=ndL6m5vHVhw Cave 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=F5uyhKdORS0 Dolphins 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=7sxDuaoOBfI Waterfall 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=D2iK9H8cIXk […]

Tibetan Healing Sounds #1 -11 hours – Tibetan bowls for meditation, relaxation, calming, healing

Dark Screen Version: https://youtu.be/rtEhFynXRhA Tibetan Healing Download – MP3's, WAV and Videos: https://gum.co/tibet_healing Download Nature Series: https://gum.co/NatureGold 11 hour versions in series: Waves 11 hrs: https://www.youtube.com/watch?v=f77SKdyn-1Y Gentle Stream 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=gmar4gh5nIw Birdsong 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=eMWeQWGla0Y Thunderstorm 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=el93AooFrgg Rain Forest 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=-IAfg_Iy7n8 Tibetan Healing Sounds 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=Q5dU6serXkg Night Time sounds 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=ndL6m5vHVhw Cave 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=F5uyhKdORS0 Dolphins 11hrs.: […]

Gentle Stream #1 – 11 hours – Gentle Rivers & Streams, nature sound, relaxing water

Dark Screen Version: https://youtu.be/gmar4gh5nIw Download Series: https://gum.co/NatureGold 11 hour versions: Waves 11 hrs: https://www.youtube.com/watch?v=f77SKdyn-1Y Gentle Stream 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=gmar4gh5nIw Birdsong 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=eMWeQWGla0Y Thunderstorm 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=el93AooFrgg Rain Forest 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=-IAfg_Iy7n8 Tibetan Healing Sounds 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=Q5dU6serXkg Night Time sounds 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=ndL6m5vHVhw Cave 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=F5uyhKdORS0 Dolphins 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=7sxDuaoOBfI Waterfall 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=D2iK9H8cIXk Rainfall 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=9GEXJ8r5NVw Wind-chimes 11hrs.: https://www.youtube.com/watch?v=E9zbescxQAQ English Garden […]