נזקי הישיבה

סדרת שיחות אודות השפעת הישיבה על מערכות הגוף והבריאות.