חיים ללא דאגה – ההרצאה

(Visited 206 times, 1 visits today)

הסרת דאגה

מהי דאגה? כיצד חיים ללא דאגות? מרצה: רועי אראלי , המרכז ליוגה טיפולית 1-700-703-731 (Visited 522 times, 1 visits today)

השפעות ארוכות טווח של מתח ודאגה

מהן ההשפעות ארוכות הטווח של מתח נפשי ודאגה? מרצה: רועי אראלי , המרכז ליוגה טיפולית 1-700-703-731 (Visited 214 times, 1 visits today)

איזון מערכת העצבים האוטונומית

מהי מערכת העצבים הסימפתטית? מהי מערכת העצבים הפאראסימפתטית? מדוע חשוב לאזן למערכת הפאראסימפתטית? ומהוא הקשר לדאגה? מרצה: רועי אראלי , המרכז ליוגה טיפולית 1-700-703-731 (Visited 770 times, 1 visits today)

חיים ללא דאגה

מהי דאגה? כיצד מפסיקים לדאוג? מרצה: רועי אראלי , המרכז ליוגה טיפולית 1-700-703-731 (Visited 232 times, 1 visits today)